Psykisk syge

JUS Advokater er specialiserede i at repræsentere og forsvare personer med psykiske lidelser i straffesager. Vi er dedikerede til at sikre, at vores klienters rettigheder bliver beskyttet, og at de får den nødvendige juridiske bistand og støtte.

Beskyttelse af Psykisk Syge i Straffesager

Vores erfarne advokater har en dyb forståelse for kompleksiteten i straffesager, der involverer personer med psykiske lidelser. Vi arbejder tæt sammen med eksperter inden for psykiatrien og samler relevante dokumentation for at støtte vores klienters forsvarssag.

Individuel Tilgang og Retsfølelse

Vi anerkender, at hver sag er unik, og vi tilpasser vores forsvar til klientens individuelle behov. Vores mål er at sikre, at vores klienter får den nødvendige støtte, behandling og retfærdig retssag.

88 44 65 69

linda@jusadvokater.dk