Pris

Afregningen afhænger af hvilken type sag der er tale om

Forsvarer:

Det er retten, der fastsætter salæret til din forsvarer – uanset om det er en forsvarer retten har tildelt dig eller du selv har valgt din forsvarer. Fastsættelsen sker ud fra de vejledende takster, der findes på www.domstol.dk . Taksten er pt. 2.350 kr. pr time inkl. moms. Prisen er således den samme uanset hvilken forsvarer du vælger.

Bliver du frifundet, betaler statskassen salæret til forsvareren.

Bliver du dømt, vil retten pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, så du kommer ikke til at skylde mig penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Familiesager:

Hvis din sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær ender i retten, kan du ofte få fri proces. Det betyder, at staten betaler dine omkostninger. Det er altså helt gratis for dig. Der er nogle økonomiske betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få fri proces.

Fri proces kan meddeles, hvis dit indtægtsgrundlag er 358.000 kr. eller mindre. Lever du i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af jeres indtægtsgrundlag er 442.000 kr. eller mindre. Dertil kommer en forhøjelse på 62.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig.

Ved beregningen anvendes årsopgørelsen fra forrige år. I året 2023 skal du således anvende årsopgørelsen fra 2021.

Du kan læse mere om de økonomiske betingelser på www.civilstyrelsen.dk.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces, eller hvis du ønsker advokatbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Familieretshuset, er timeprisen 3.500 kr. (inkl. moms). 

Tvangsfjernelse

Hvis kommunen indstiller din sag om tvangsfjernelse til Børne- og Ungeudvalget, har du og dit barn, hvis dit barn er fyldt 12 år, ret til advokatbistand i sagen. Advokaten kan hjælpe jer i både Børne- og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten, og statskassen betaler omkostningerne. Advokatbistanden er derfor gratis for dig.