Om advokatfirmaet

JUS ADVOKATER blev etableret i 2019 af Advokat Linda Dollerup (dengang under navnet LC Advokatfirma). Advokatfirmaet havde oprindeligt kontor i Fredericia, men er nu beliggende i Vejle.

JUS ADVOKATER er et kontor med speciale i straffesager og består af Advokat Linda Dollerup og Advokat Marianne Birck, som begge er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Hvis du ønsker at klage over enten advokatens salær eller adfærd, så kan det ske ved henvendelse til Advokatnævnet, der er beliggende på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Hvis du vil vide mere om regulering af ADVOKATER, så kan du læse mere om det på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

JUS ADVOKATER har tegnet obligatorisk ansvarsforsikring og garantistillelse hos CNA / Hardy, policenummer FOR0003. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af JUS ADVOKATER, uanset hvor dette udøves.

JUS ADVOKATER anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne er endvidere medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater og deltager løbende i obligatorisk efteruddannelse inden for strafferetlige emner.

JUS ADVOKATER benytter Lån og Spar Bank med kontonr. 0400 4024127589. Firmaet fører ikke klientkonto.

JUS ADVOKATER opbevarer data i overensstemmelse med GDPR, således at materiale opbevares forsvarligt og slettes efter sagens afslutning.