Medarbejdere

Linda

Linda

Advokat (H)

 1. Linda@jusadvokater.dk
 2. 61626569
 3. Med adskillige års praktisk erfaring fra både anklagemyndigheden og advokatbranchen har jeg oparbejdet en stor juridiske erfaring – ligesom jeg har mødt næsten daglig i retssale rundt omkring i hele Danmark i de sidste 16 år.

  Jeg startede ved anklagemyndigheden i 2007 og var i den forbindelse både anklager ved byretten og landsretten. Derefter blev jeg advokat og i 2013 fik jeg job som forsvarer og indgik i et team med de dygtigste ADVOKATER i Danmark. I 2019 startede jeg selvstændigt – og i dag er jeg indehaver af JUS ADVOKATER. Jeg er beneficeret ved både retten i Kolding og Horsens – og har møderet for Højesteret.

  Mine klienter kan forvente et yderst kompetent forsvar og en nærværende advokat der kæmper hele vejen for klienten. I forældreansvarssagerne er jeg en ærlig og indsigtsfuld rådgiver der kan hjælpe klienten hele vejen fra familieretshuset til retten.

Marianne

Marianne

Advokat

 1. Marianne@jusadvokater.dk
 2. 61626289
 3. Jeg har arbejdet som anklager i mere end 30 år, og som specialanklager og vicestatsadvokat har jeg ført mange straffesager både i byretten og landsretten.

  Jeg har arbejdet mange steder i Danmark, senest på Fyn og i Århus. Jeg har derfor en enorm erfaring med politiet og anklagemyndighedens arbejde og vil kunne gennemskue fejl og problemer i efterforskningen og i forbindelse med tilrettelæggelsen af bevisførelsen, og jeg vil kunne påpege disse i retten.

Abubaker Jakobsen

Abubaker Jakobsen

Stud. Jur.

 1. Abu@jusadvokater.dk
 2. 93396162
 3. Jeg er en engageret jurastuderende ved Aarhus Universitet, der brænder for jura, med særlig interesse inden for strafferet.

  Min fascination for strafferet stammer fra, at disse sager kan have dybtgående konsekvenser for klienterne såsom fængsling, udvisning og store bøder.

  Jeg tror på, at retfærdighed og ligebehandling er fundamentet i ethvert retssystem, og jeg er overbevist om, at klienter fortjener at blive behandlet ordentligt inden for rammerne af loven.

  Min passion for jura driver mig til at udforske komplekse, retlige spørgsmål og arbejde for et retfærdigt samfund, hvor alle borgere har adgang til retfærdighed og lighed for loven.

Karl

Karl

Sekretær

 1. Karl@jusadvokater.dk
 2. 93396569
 3. Karl har en fortid som projektleder i et tømrerfirma, men er i dag administrativ chef i JUS Advokater.

  Han er tilgængelig på telefonen hver dag og kan disponere over advokaternes kalendere. Kan du ikke få fat i advokaten vil du i stedet kunne tale med ham, hvor han kan hjælpe dig med at arrangere et møde med advokaten, undersøge noget for dig eller blot vejlede dig i hvor lang din sag er.