Bistandsadvokat

Er du offer for vold eller voldtægt har du ret til en bistandsadvokat. Alle advokater i JUS ADVOKATER kan hjælpe dig – og vi er der lige fra du bliver afhørt af politiet til vi fremsætter erstatningskrav i retten og eventuelt Erstatningsnævnet. Fordi advokaterne har erfaring som anklagere kan vi vejlede dig igennem hele forløbet mens sagen efterforskes og støtte dig når sagen eventuelt kommer for retten.

En bistandsadvokat spiller en afgørende rolle i straffesager for at sikre dine rettigheder og interesser. Hos JUS Advokater har vores specialiserede team af strafferetsadvokater omfattende erfaring som bistandsadvokater og er dedikerede til at beskytte dine rettigheder.

Juridisk Støtte og Beskyttelse

Som din bistandsadvokat er vi her for at give dig juridisk støtte og beskyttelse gennem hele retssagen. Vi sikrer, at dine rettigheder respekteres, og at du har en stærk repræsentation ved din side. Vores advokater arbejder for at opnå den bedst mulige udfald for dig.

Ekspertise i Straffesager

Vores advokater har specialiseret sig i straffesager og forsvar, hvilket giver os en dybdegående forståelse af straffeprocessen. Vi er bekendt med de juridiske aspekter og taktikker, der er afgørende for en succesfuld forsvarssag.

Jus advokater er medlem af Bistandsadvokaternes landsforening https://balf.dk/ 

88 44 65 69

linda@jusadvokater.dk